Youth're Invited

觀星露營 - 親子團


event_date_觀星露營 - 親子團

21/10/2017 - 22/10/2017

event_time_觀星露營 - 親子團

18:00 - 12:00

event_venue_觀星露營 - 親子團

ticket_info_觀星露營 - 親子團

- 21/10(星期六)18:00 - 22/10(星期日)12:00 早鳥收費: 每位參加者 $608.0

register_觀星露營 - 親子團

contact_觀星露營 - 親子團

2997 0321 - 賽馬會茵怡青年空間

Copied.
whatapps_觀星露營 - 親子團 line_觀星露營 - 親子團 facebook_觀星露營 - 親子團 copy_觀星露營 - 親子團 email_觀星露營 - 親子團

活動簡介:


【期間限定】 獵戶座流星雨觀星露營 - 親子團
獵戶座是各個星座中的星座之王,它的流星雨又怎可以錯過?

歡迎6歲或以上兒童及其家長參加, 一起扎營, 一同下廚, 增加相處的機會,並透過活動學習簡單天象知識, 欣賞獵戶座流星雨。


一齊睇下AcmePro同Oh爸媽之前活動嘅片段!

觀星露營 - 親子團

register_觀星露營 - 親子團

觀星露營 - 親子團

活動時間表:
第一天
18:00 於茵怡青年空間集合
19:00 營地認識
19:30 晚飯
21:00 前往觀星地點
21:30 觀星
23:30 梳洗及自由活動
第二天
08:00 晨間活動
09:00 早餐
10:00 收拾
11:00 離開營地
12:00 於茵怡青年空間解散觀星露營 - 親子團


報名須知:
*費用包括: 營地、食物、露營裝備、活動、來回營地交通、導師
*可考慮自備睡袋
*集合地點: 茵怡青年空間
* 如親子2人參加, 需個別報名
查詢: 2997 0321
負責職員: 葉詠詩 (Shelby)條款及細則:
網上活動報名及付款

- 於網上報名及付款後,即表示有關活動的參加資格已獲得正式確認。參加資格不能轉讓,所繳費用亦概不退回。

- 如報名人數不足,舉辦單位保留取消活動的權利,以確保資源善用。參加者所繳費用將按程序全數退回。舉辦單位將另行通知參加者相關退款程序;退款將不會於網上安排。


register_觀星露營 - 親子團